Velkommen

Næste hold starter lørdag den 4. februar 2023

læs mere under fanen “Bliv doula – Praktiske oplysninger”

Doulauddannelsen har eksisteret mere end 15 år og garanterer dermed gennemtestede og brugbare metoder i arbejdet for og med vordende familier.

Doulauddannelsen –  en uddannelse for dig, som:

Gerne vil, eller allerede arbejder med gravide, fødende og nybagte familier

Ønsker faglig og personlig udvikling guidet af sundhedsfagligt veluddannede og levende undervisere med mangeårig praksiserfaring

Brænder for at bygge bro mellem det etablerede system og vordende familier – hvorved gode, omsorgsfulde, nærværende og trygge graviditets-, fødsels- og barselsforløb skabes

Gerne vil tilegne dig gennemtestede metoder til at afdække og arbejde målrettet udfra den enkelte families ønsker og behov

Gerne vil være selvstændig

Om doulabegrebet

Mange har længe været enige om, at gode fødselsoplevelser kræver ro, tryghed, omsorg og kontinuitet. Denne overbevisning underbygges af flere undersøgelser som viser, at tilstedeværelsen af en person, som den fødende er tryg ved, under hele fødslen kan reducere frekvensen af kejsersnit med op til 50%, mindske forbruget af smertelindring med 30% og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 40% – den såkaldte doula-effekt. (kilde: Klaus Marshall: Mothering the mother).

Undersøgelsesresultaterne indikerer at mange kvinders smerteopfattelse påvirkes positivt af tilstedeværelsen af en professionel doula, hvorved smerterne ikke opleves ubærlige og fødslen ikke så hyppigt går i stå eller direkte i hårknude på grund af uforudsete hændelser og ubearbejdet angst.

Denne tolkning af undersøgelsesresultaterne ligger således tæt op af de udsagn der kan læse på www.sundhedsguiden.dk. Her skrives:

”Oplevelsen af smerte varierer meget fra kvinde til kvinde. Den er for en stor del afhængig af kvindens forventninger inden fødslen. Kvinder som er bange eller anspændte oplever fødsel som smertefuld, mens kvinder som ved, hvad der skal ske og kan slappe af ofte føder smertefrit. Derfor er det vigtigt at følge kurserne i fødselsforberedelse.”

Følg menuen i toppen – under punktet Om doulabegrebet – og læs om hvad en doula er, hvordan doulaer samarbejder med sundhedsperso-nale samt om hvorfor det giver mening at være doula – god læselyst.

Om Doulauddannelsen

Doulauddannelsen har eksisteret mere end 15 år og garanterer dermed gennemtestede og brugbare metoder i arbejdet for og med vordende familier.

Doulauddannelsen er opdelt i 3 moduler jf. modulbeskrivelser nedenfor, 1 praktikforløb indeholdende 2 familieforløb, som afslutningsvis superviseres, hvorefter diplom udstedes. Gennem uddannelsesforløbet opnås et bredt kendskab til graviditet, fødsel og barsel, samt viden om, hvordan du som doula kan bidrage med at skabe optimale rammer for den vordende/nybagte familie.

I undervisningen veksles mellem tavleundervisning, praktiske øvelser og gennemgang af cases fra det virkelige liv. Der vil blive arbejdet med både fysiske, psykiske og sociale teknikker, hvorved du lærer selvstændigt at aflæse den fødendes krop og støtte familien under graviditet, fødsel såvel som barsel. Der vil under hele uddannelsen være fokus på dig som doula, hvorved du vil få afdækket dine særlige styrker, så du kan bruge dem i dit doulavirke.

Kompetencer og viden opnået ved Doulauddannelsen kan udbygges og suppleres gennem Dansk Doula Netværks arrangementer efter endt grunduddannelse.

Modul 1 – “Den fysiske side af graviditet, fødsel og barsel”
Anatomi og fysiologi herunder hormonelle forandringer
Graviditetsforandringer
Graviditetsgener og afhjælpning af disse
Den normale fødsel
Fødsler med indgreb
Smerte og smertelindring
Det nyfødte barn – Apgarscore etc.
Barselsperioden

Modul 2 – “Den psykologiske side af graviditet, fødsel og barsel”
Graviditets-, fødsels- og barselspsykologi
Forberedelse til fødsel og forældreskab
Alternativ smertelindring
Den naturlige fødsel – hvordan støttes der op om den – selvhjælpsmetoder hertil f.eks. fødestillinger og vejrtrækning
Massage og rebozo
Fødslens hormoner – hvordan understøttes disse
Fødselskomplikationer – hvordan reduceres sandsynligheden herfor
God og sund tilknytning mellem mor og baby – understøttelse af de naturlige mekanismer
Seksualitet og familieliv
Etablering af/støtte til at opretholde amning

Modul 3 – “At være doula”
At være doula– under graviditet, fødsel op barsel
Doulaens rolle i forhold til den fødende, partneren og personalet
Komplikationer under fødslen; krisereaktioner og -hjælp
Kommunikation – herunder samtale om tidligere fødselsoplevelser – de gode såvel som de traumatiske
Konflikthåndtering
Professionalisme – samarbejdsevne
Hvordan vi bedst støtter mor, far og baby efter fødslen
Efterfødselssamtale
At starte som doula – opstart af privat virksomhed, prissætning, markedsføring, networking
At arbejde målrettet og opnå det man ønsker med sit doulaarbejde Egne reaktioner og supervision

Bliv doula

OPTAGELSESPROCEDURE

For at søge om optagelse skal du skrive en ansøgning – ansøgningsskemaet kan downloades via dette link – kræver brug af computer. Har du ikke computer til rådighed, er du velkommen til at skrive en kortfattet motiveret ansøgning og sende via denne sides mailform (findes nederst på siden).

Hver ansøgning vurderes individuelt. Såfremt du optages på uddannelsen, vil du få tilsendt en Uddannelseskontrakt som skal returneres i underskreven stand. Når din indbetaling er registreret og kontrakten modtaget er du endeligt optaget på Doulauddannelsen. En måned inden din opstart på modul I, fremsendes du litteraturliste og uddannelsesplan.

Kontakt og FAQ

Følg Doulauddannelsen på Facebook – link findes nederst på siden. Her annonceres planlagt undervisning, begivenheder og doularelevant materiale deles.

Ønsker du direkte kontakt med Doulauddannelsen – du er meget velkommen til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål – ris, ros og/eller undren modtages også gerne!… så er det mest effektivt at bruge denne sides mailform  – følg link nederst på siden. Husk at oplyse telefonnummer, hvis du ønsker at blive ringet op.

Øvrige kontaktinformationer er:
Doulauddannelsen v. Tina Wehlast Hansen
Sæbjørnsvej 34
2880 Bagsværd
Telefon 2036 6316

Ønsker du optagelse på Doulauddannelsen opfordres du til at ansøge i god tid, da der kun er begrænset antal pladser på holdene og tilmelding foregår efter ”først til mølle” princippet.

FAQ – Frequently Asked Questions

Q:  Er en doula det samme som en jordemoder?
A:  Nej, en doula har ikke medicinsk ansvar for fødslen – det har jordemoderen. Det betyder at doulaen kan koncentrerer sig  100% om den fødende kvinde, hendes partner og babyen. Doulaen er tilmed den ”røde tråd”, idet hun både er støttende under graviditeten, hele fødslen og i barselstiden.
Q:  Kan man som doula overhovedet gøre en forskel?
A:  Ja, i høj grad. Det er dokumenteret at tilstedeværelsen af en doula – den såkaldte doulaeffekt giver: kortere fødselsforløb, mindre behov for medicinsk smertelindring, færre indgreb herunder kejsersnit og sidst men langt fra mindst bedre fødselsoplevelser for både den fødende og hendes partner.
Q:  Kan man få SU under uddannelsen?
A: Nej, Doulauddannelsen ikke er anerkendt af SU-styrelsen, så det er ikke muligt at få SU under uddannelsen. Til gengæld afvikles undervisningen i weekender, hvilket gør det muligt at passe arbejde eller studie eller modtage dagpenge samtidig med at man uddanner sig til doula.
Q:  Kan Doulauddannelsen bruges i udlandet?
A:  Ja, faktisk er brugen af doulaer langt mere udbredt i lande som Sverige, USA, Australien og England end det er i Danmark, så du vil kunne arbejde som doula i udlandet.
Q:  Kan man leve af at arbejde som doula?
A:  De fleste doulaer i Danmark kombinerer deres doulavirke med anden indtægtskilde fx arbejde med massage, fødselsforberedelse, samtaleterapi eller sideløbende lønarbejde.
Q:  Er man som doula altid på arbejde?
A:  Både ja og nej, som fødselsdoula er man på kald, hvilket betyder, at de familier man støtter ringer når barnets fødsel nærmer sig. Som fødselsforberedende doula og som postpartum-doula kan mødetider planlægges som alt andet arbejde.