Databeskyttelsespolitik

1. Introduktion
Doulauddannelsen prioriterer datasikkerhed og tillid højt. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Doulauddannelsen indsamler og bruger de personoplysninger, du giver Doulauddannelsen. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende persondatalovgivning. Doulauddannelsens persondatapolitik rummer oplysning om, hvilke data der indsamles, hvorfor de indsamles og hvad de anvendes til.

2. Dataansvarlig
Tina Wehlast Hansen, ejer af virksomheden ”Doulaen v. Tina Wehlast Hansen” er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din optagelse på og tilknytning til Doulauddannelsen.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at tage kontakt via nedenstående oplysninger.
Hvis du ønsker, at Doulauddannelsen opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som haves om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du tage kontakt ved brug af oplysningerne nedenfor.

3. Kontaktoplysninger
Doulauddannelsen
Tina Wehlast Hansen
Sæbjørnsvej 34
2880 Bagsværd
Hjemmeside: www.doulauddannelsen.dk
Telefon: +45 2036 6316
e-mail: Skriv mail via denne sides mailform
CVR-nr.: 31208882

4. Indsamling af personoplysninger
Doulauddannelsen behandler udelukkende personoplysninger, som du selv giver ved ansøgning om optagelse – jf. Ansøgningsskema, som findes på www.doulauddannelsen.dk. Doulauddannelsen modtager ikke oplysninger om dig fra andre og Doulauddannelsen videregiver ikke dine personoplysninger til andre.
Følgende personoplysninger indsamles:
Navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnumre
Fødselsdata
Uddannelses- og erhvervserfaring
Civil stand ifht. børn
Personlig fødselsoplevelse(r)

5. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
Doulauddannelsen indsamler dine personoplysninger med det formål at tilrettelægge undervisningen og dit individuelle læringsforløb bedst muligt samt for at skabe overblik over fordelingen af doulaer og doulaaspiranter i Danmark.
Ved optagelse på Doulauddannelsen giver du samtykke til, at dine personoplysninger indsamles og anvendes til dette formål.
Som led i at udbrede kendskabet til doulaer i Danmark tilbydes du at blive opnoteret med postnummer/by, navn og telefonnummer på www.doulauddannelsen.dk under fanen ”Hyr en doulaaspirant”. Dette er helt frivilligt tilbud – i fald du ønsker optegnelse på listen afgiver du skriftligt samtykke i forbindelse med undervisningen.

6. Cookies
Doulauddannelsen anvender ikke cookies på hjemmesiden.

7. Samtykke
Når du bliver optaget på Doulauddannelsen giver du samtykke til, at dine personoplysninger opbevares og anvendes af Doulauddannelsen indtil du måtte trække dit samtykke tilbage.
Du kan til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage, ved at kontakte Doulauddannelsen (se kontaktoplysninger i afsnit 3).
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger slettes. En konsekvens heraf er, at du ikke længere vil have mulighed for optagelse/medlemsskab i Dansk Doula Netværk – det faglige netværk for doulaer uddannet ved Doulauddannelsen.

8. Sikkerhed
Doulauddannelsen gør sit bedste for at sikre dine personoplysninger, hvorfor der er implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Personoplysninger opbevares og behandles sikkert på computer ved hjælp af passwordbeskyttelse, kryptering og anti-virusprogram.

9. Risikovurdering
Generelt lav. Doulauddannelsen tilstræber at begrænse mængden af data, slette mails og anvende beskyttet databehandling jf. afsnittene ovenfor.

10. Rettigheder
Du har ret til at anmode om indsigt i personoplysninger om dig selv samt at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at bede om sletning af dine data samt ret til berigtigelse af dine personoplysninger. Om retten til at gøre en rettighed gældende kan imødekommes, vil afhænge af den konkrete situation, det kan f.eks. være anden overordnet lovgivning, som forhindrer det, som du ønsker.

11. Forpligtelser
Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din optagelse på og efterfølgende administration af din deltagelse/status på Doulauddannelsen. Tilmed er dine personoplysninger grundlaget for mulighed for medlemskab af Dansk Doula Netværk. Du forpligter dig til at meddele ændringer i dine oplysninger, således at disse er retvisende.

12. Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

13. Opbevaring og sletning
Dine personoplysninger opbevares sikkert hos Doulauddannelsen til du måtte anmode om at få dem slettet. Dette gøres for at muliggøre dit medlemskab af Dansk Doula Netværk samt for at kunne føre overordnet anonym statistik over doulaer uddannet ved Doulauddannelsen. Øvrige oplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når Doulauddannelsen ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde andre lovkrav.

14. Ændringer i persondatapolitik – Doulauddannelsen
Doulauddannelsen forbeholder sig retten til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. I tilfælde af væsentlige ændringer får du besked på www.doulauddannelsen.dk eller mail, hvis det skønnes nødvendigt.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.