Supervision

Da en doula bruger sig selv som værktøj, er det en essentiel del af arbejdet, at mærke, reflektere over og lære af de reaktioner der uundgåeligt opstår i èn selv igennem interventionen med den fødende, hendes pårørende og personalet på fødestedet.

Supervisionen tager udgangspunkt i doulaens oplevelser, således at hun kan udvikle sig fagligt som doula og som menneske og dermed blive en endnu bedre professionel omsorgsgiver.

Det anbefales løbende at deltage i supervision – individuelt eller i gruppe -indenfor mange omsorgsfag. Dette af hensyn til:

1) omsorgsgiverens opgavehåndtering og psykiske trivsel – supervison forebygger stress og udbrændthed etc.

2) modtagerens behov for at møde en fagligt opdateret og psykisk robust omsorgsgiver.

Individuel supervision afregnes med 700,- kr./session (min. 1 session pr. gang). Pris for gruppesupervision afhænger af antal og varighed – ring eller skriv for uforpligtende tilbud.

Supervision ved Doulauddannelsen udbydes til alle doulaer uanset uddannelsesbaggrund.

Supervisionstid bestilles via tlf.: 2036 6316 eller denne sides mailform (findes nederst på siden).