Hvordan arbejder en doula

En doula hyres af den enkelte familie og doulaen kan således være tilknyttet flere forskellige hospitaler, uden at have egentlig ansættelse der. Det at hyres af familierne åbner unik mulighed for at understøtte den enkelte families ønsker, da man som doula ikke er underlagt det enkelte hospitals behandlingsparadigme.

Når doulaen har etableret samarbejde med den enkelte familie vil hun, som oftest mødes med familien 2 gange i deres hjem, for at støtte, vejlede og forberede familien på fødsels- og barselstiden. Når fødslen nærmer sig, er doulaen på kald fra 14 dage før beregnet termin og optil 14 dage efter forventet termin. Doulaen er parat til at rykke ud til den fødende familie dag eller nat, hjemme eller på fødestedet, fra det øjeblik familien føler behov for doulaens støtte og tilstedeværelse. Når familien er i fødsel bliver doulaen hos familien til barnet er født uanset vagtskifte etc. Når barnet er født og roen er faldet på den nyfødte familie tager doulaen afsked med familien. Ønsker familien en efterfødselssamtale kommer doulaen på barselsbesøg hos familien – almindeligvis 1-2 uger efter fødslen. Herved er doulaen “den røde tråd”, som binder graviditets-, fødsels- og barselstid sammen.

Det at være på kald og ikke at kunne planlægge sit arbejde på forhånd, kan være hårdt arbejde, men det at være med til at byde et nyt menneske velkomment er en fantastisk begivenhed, som på mange måder bærer lønnen i sig selv.