Hvorfor være doula

At være doula og støtte, opmuntre og vejlede en kommende familie gennem graviditet, fødsel & barsel, er en unik og fantastisk oplevelse hver gang – enhver graviditet munder ud i en families fødsel og ikke to fødsler eller familier er identiske!

At være doula indebærer således respektfuldt at møde og støtte den enkelte familie der hvor de er og forstå hvad det er for roller, oplevelser, overbevisninger etc. der skaber rammen for de valg familien træffer omkring graviditet, fødsel & barsel. En doula bør ikke have en færdigstrikket model af, hvordan en ”rigtig” fødsel eller familie er eller skal være – at være doula er at være helt og aldeles tilstede i nuet og dermed yde familien nærhed og tryghed.

Det bør ikke være et mål i sig selv at føde vaginalt uden smertelindring; smertelindring såvel som kejsersnit kan være eneste rigtige løsninger, men valgene herom, bør tages på velovervejede og velfunderede grundlag og her er doulaen en uvurderlig hjælp for familien i forhold til at blive bevidst om, hvad det er for baggrund de enkelte beslutninger træffes på.

Mange doulaer, har født med velforberedte kvinder, men kun yderst sjældent med kvinder, som ikke har oplevet fødslen smertefuld. Måske er det heller ikke målet at føde smertefrit, da fødselssmerter ofte ikke har lineær sammenhæng med oplevelsen af at have haft en god fødsel.

Det synes dog meget essentielt at være velforberedt på den forstående fødsel og forholde sig til de overraskelser, der kan være forbundet hermed – de fysiske såvel som de mentale, og her er en doula en fantastisk hjælp.

I ”Ugeskrift for læger” skrives: ”Den vigtigste og bedst dokumenterede ikke-medicinske smertebehandling er tilstedeværelsen af en professionel doula på fødestuen. Fødselssmerter er de stærkeste smerter, som en kvinde normalt oplever i sit liv, derfor bør forventningen til smerter under fødslen og planer for behandling heraf drøftes i løbet af fødselsforberedelsen. I fødslens aktive fase, skal der være en empatisk, dygtig og engageret professionel på fødestuen – hele tiden.”

Det at have en professionel på fødestuen – hele tiden, lader sig desværre sjældent gøre med mindre man selv sørger for at etablere kontakt til en doula – en professionel fødselshjælper.

I USA, Canada og England findes og bruges doulaer i stort omfang og denne ordning er nu også på vej til Norden. I Sverige har man kendt til og brugt doulaer gennem de seneste år. Der er lavet et forskningsprojekt i det offentlige system i Sverige, som dokumenterer virkningen af doulaens tilstedeværelse. Håbet er bredere anerkendelse af doulaens bidrag til den gode fødsel og en kommende implementering af doula-ydelser i det etablerede system, således at flere vordende familier kan få den støtte og opbakning en doula tilbyder.

Vil du bidrage til at skabe flere gode fødselsoplevelser i Danmark – så bliv doula!