Samarbejde med jordemødre

En doula er, for jordemoderen og øvrige faggrupper, at betragte som en pårørende. Personalet, som er ansat på fødestedet, bestemmer i sidste ende slagets gang og træffer de nødvendige beslutninger.

En doula er ikke, og skal ej heller, være en “mini-jordemoder” om end hun kender til fødsler – normale som unormale. Doulaen skal kunne informere og selv have fornemmelse for hvad der sker på fødestuen.

Herudover er det vigtigt, at doulaen har ”redskaber” til at støtte den fødende og dennes pårørende fysisk såvel som psykisk. En doula skal kunne samarbejde med det personale som varetager fødslen og derfor indgår emner som kommunikation og samarbejde også i uddannelsen.