Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår i Storkøbenhavn.

Et modul udgør én weekend
Lørdag og søndag – begge dage i tidsrummet kl. 10-17

Den teoretiske undervisning er fordelt på 3 weekender – i alt 42 timer. Undervisningen foregår på små hold, da dette sikrer plads til den nødvendige egenreflektion, som muliggør personlig udvikling. Undervisningsformen er vekslende mellem klassisk teoretisk undervisning og individuelle og gruppebaserede øvelser. Det praktiske arbejde med de vordende familier foregår nær doulaaspirantens bopæl.

Modul 1-3 og 2 obligatoriske supervisionssessioner koster 22.900,- kr. Der ydes rabat på 1100,- kr. ved tilmelding/optagelse mere end 9 uger før holdopstart – således at prisen er 21.800,00 kr.

Priserne er incl. undervisningsmateriale; excl. forplejning og bøger. Bøgerne har en nypris på ca. 1000,- Kr. Det er  muligt at låne dem på biblioteker, hvilket er fint. Yderligere supervision koster 700,00 kr./session.

Da der er begrænset antal pladser på holdene, opfordres du, der ønsker at være doula, til snarest at sende din ansøgning via dette link – kræver brug af computer. Har du ikke computer til rådighed, er du velkommen til at skrive en kortfattet motiveret ansøgning og sende via denne sides mailform (findes nederst på siden).

Datoer for uddannelsesforløb:

Modul I: Lørdag & søndag den 4. og 5. februar 2023

Modul II: Lørdag & søndag den 25. og 26. februar 2023

Modul III: Lørdag & søndag den 11. og 12. marts 2023