Om Doulauddannelsen

Doulauddannelsen har eksisteret mere end 15 år og garanterer dermed gennemtestede og brugbare metoder i arbejdet for og med vordende familier.

Doulauddannelsen er opdelt i 3 moduler jf. modulbeskrivelser nedenfor, 1 praktikforløb indeholdende 2 familieforløb, som afslutningsvis superviseres, hvorefter diplom udstedes. Gennem uddannelsesforløbet opnås et bredt kendskab til graviditet, fødsel og barsel, samt viden om, hvordan du som doula kan bidrage med at skabe optimale rammer for den vordende/nybagte familie.

I undervisningen veksles mellem tavleundervisning, praktiske øvelser og gennemgang af cases fra det virkelige liv. Der vil blive arbejdet med både fysiske, psykiske og sociale teknikker, hvorved du lærer selvstændigt at aflæse den fødendes krop og støtte familien under graviditet, fødsel såvel som barsel. Der vil under hele uddannelsen være fokus på dig som doula, hvorved du vil få afdækket dine særlige styrker, så du kan bruge dem i dit doulavirke.

Kompetencer og viden opnået ved Doulauddannelsen kan udbygges og suppleres gennem Dansk Doula Netværks arrangementer efter endt grunduddannelse.

Modul 1 – “Den fysiske side af graviditet, fødsel og barsel”
Anatomi og fysiologi herunder hormonelle forandringer
Graviditetsforandringer
Graviditetsgener og afhjælpning af disse
Den normale fødsel
Fødsler med indgreb
Smerte og smertelindring
Det nyfødte barn – Apgarscore etc.
Barselsperioden

Modul 2 – “Den psykologiske side af graviditet, fødsel og barsel”
Graviditets-, fødsels- og barselspsykologi
Forberedelse til fødsel og forældreskab
Alternativ smertelindring
Den naturlige fødsel – hvordan støttes der op om den – selvhjælpsmetoder hertil f.eks. fødestillinger og vejrtrækning
Massage og rebozo
Fødslens hormoner – hvordan understøttes disse
Fødselskomplikationer – hvordan reduceres sandsynligheden herfor
God og sund tilknytning mellem mor og baby – understøttelse af de naturlige mekanismer
Seksualitet og familieliv
Etablering af/støtte til at opretholde amning

Modul 3 – “At være doula”
At være doula– under graviditet, fødsel op barsel
Doulaens rolle i forhold til den fødende, partneren og personalet
Komplikationer under fødslen; krisereaktioner og -hjælp
Kommunikation – herunder samtale om tidligere fødselsoplevelser – de gode såvel som de traumatiske
Konflikthåndtering
Professionalisme – samarbejdsevne
Hvordan vi bedst støtter mor, far og baby efter fødslen
Efterfødselssamtale
At starte som doula – opstart af privat virksomhed, prissætning, markedsføring, networking
At arbejde målrettet og opnå det man ønsker med sit doulaarbejde Egne reaktioner og supervision