Diplom og rettigheder

For at modtage diplom, forudsættes det, at du har:

   • deltaget i modul 1-3
   • været doula ved min. 2 graviditets- fødsels- og barselsforløb indenfor et år efter Doulauddannelsen startes
   • deltaget i min. 2 supervisionssessioner i forbindelse hermed
   • afleveret alle Evaluerings Skemaer
   • afleveret og fået godkendt samtlige synopser.

Diplomerede doulaer fra Doulauddannelsen har mulighed for medlemskab i Dansk Doula Netværk – www.doulanet.dk.