Diplom og rettigheder

For at modtage diplom, forudsættes det, at du har:

   • deltaget i modul 1-3
   • været doula ved min. 2 graviditets- fødsels- og barselsforløb indenfor et år efter Doulauddannelsen startes
   • deltaget i min. 2 supervisionssessioner i forbindelse hermed
   • afleveret alle Evaluerings Skemaer
   • afleveret og fået godkendt samtlige synopser.

Diplomerede doulaer fra Doulauddannelsen har mulighed for medlemskab i Dansk Doula Netværk – et netværk, som forestår diverse arrangementer og efteruddannelsesforløb og derved sikrer fortsat faglig og personlig udvikling. Ydermere har diplomerede doulaer med gyldigt medlemskab mulighed for, at blive noteret på Dansk Doula Netværks netportal – www.doulanet.dk.