Om doulabegrebet

Mange har længe været enige om, at gode fødselsoplevelser kræver ro, tryghed, omsorg og kontinuitet. Denne overbevisning underbygges af flere undersøgelser som viser, at tilstedeværelsen af en person, som den fødende er tryg ved, under hele fødslen kan reducere frekvensen af kejsersnit med op til 50%, mindske forbruget af smertelindring med 30% og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 40% – den såkaldte doula-effekt. (kilde: Klaus Marshall: Mothering the mother).

Undersøgelsesresultaterne indikerer at mange kvinders smerteopfattelse påvirkes positivt af tilstedeværelsen af en professionel doula, hvorved smerterne ikke opleves ubærlige og fødslen ikke så hyppigt går i stå eller direkte i hårknude på grund af uforudsete hændelser og ubearbejdet angst.

Denne tolkning af undersøgelsesresultaterne ligger således tæt op af de udsagn der kan læse på www.sundhedsguiden.dk. Her skrives:

”Oplevelsen af smerte varierer meget fra kvinde til kvinde. Den er for en stor del afhængig af kvindens forventninger inden fødslen. Kvinder som er bange eller anspændte oplever fødsel som smertefuld, mens kvinder som ved, hvad der skal ske og kan slappe af ofte føder smertefrit. Derfor er det vigtigt at følge kurserne i fødselsforberedelse.”

Følg menuen i toppen – under punktet Om doulabegrebet – og læs om hvad en doula er, hvordan doulaer samarbejder med sundhedsperso-nale samt om hvorfor det giver mening at være doula – god læselyst.